DRUKUJ
2018-05-15

Organy spółki

ZARZĄD ZAKŁADU

 

Zarząd Zakładu jest jednoosobowy:


1) Prezes Zarządu -  mgr inż. Piotr Matusiak


Prezes Zarządu Spółki został powołany Uchwałą nr 7/2015 Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim z dnia 24 kwietnia 2015 roku

 

 

 

 

RADA NADZORCZA

 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 

1) Pan Marek Smekot - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2) Pan Zbigniew Worsowicz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3) Pan Filip Sztukiel - Sekretarz Rady Nadzorczej

 

 

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

 

 

Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.

Do czasu objęcia udziałów przez osoby trzecie funkcje Zgromadzenia Wspólników sprawuje Burmistrz  Drawska Pomorskiego.